घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाइ सजाए गर्न नागरिक समूहको माग