तिलोत्तमाका सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि अनुदानमा बस, विद्यार्थीको अक्रषर्ण बढ्ने आशा