महामारीमा मनकारी कलिलो मन, ‘भुड्की’ फोरेर कोभिड कोषलाई रकम