तिलोत्तमाको कोरोना नियन्त्रण अभियानबाट आनिछोइङ प्रभावित, ‘भ्यन्टीलेटर’ र ‘कन्सन्टेटर’ हस्तान्तरण