मन्त्रीको पहलमा जिल्ला अस्पताल अर्घाखाँचीका लागि जनस्वास्थय सामाग्री