तिलोत्तमामा धानको समर्थन मूल्य लागू गर्न सहकारी सहमत, कार्यान्वयनमा नगरपालिकाको सहजीकरण