सबै विभेदको अन्त्य गर्नुपर्दछ ः प्रदेश प्रमुख शेरचन