प्राबिधिक कर्मचारी पेशाकर्मीहरुको प्रदेशस्तरीय भेला बुटवलमा