एमाले फुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्यायो – विष्णु पौडल